2e ronde Iepen Mienskipsfûns is open! - Katoele Subsidie Experts

2e ronde Iepen Mienskipsfûns is open voor aanvragen!

2e ronde Iepen Mienskipsfûns: het Iepen Mienskipsfûns Fryslân is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. In 2019 stelt de provincie Fryslân weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Dit fonds biedt subsidie mogelijkheden aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland.

Aanvragen

De 2e openstellingsronde loopt van 23 april tot en met 17 mei 2019! Er zal ook nog een 3e openstellingsronde komen welke loopt van 16 september tot en met 11 oktober 2019.

Vindt hier de volledige regeling