Steun voor Stikstofreductie Noordelijke Melkveehouders

Steun voor Stikstofreductie Noordelijke Melkveehouders 

Melkveehouders in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland kunnen naar verwachting vanaf voorjaar 2023 subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verlagen. Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen.

De drie provincies kunnen hiervoor een bedrag tegemoet zien van €55,2 miljoen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft eerder dit jaar aan de provincies gevraagd versnellingsvoorstellen voor stikstofreductie in te dienen. Na een eerste toetsing komt het voorstel voor ‘Laaghangend fruit’ nu voor financiering in aanmerking.

Voorbeelden van managementmaatregelen

Een aantal voorbeelden van managementmaatregelen zijn onder andere:

  • Uitrijden van met water aangelengde mest
  • Weidegang stimuleren
  • Stalvloeren schoner houden van mest
  • Het vastleggen van ammoniak door additieven toe te voegen aan de mest

Resultaat wordt gemeten

Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Groningen en Friesland kunnen straks gebruik van de subsidie maken. De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten. Zo kan men zien wat een maatregel doet en welke verbeteringen er eventueel nodig zijn. Het is van groot belang dat maatregelen goed gemeten en gevalideerd worden, zodat deze mee kunnen tellen in de stikstofopgave.

Zodra er meer bekend is over de regeling zullen wij dit plaatsen op onze website en social media!

Aankondiging steun voor Stikstofreductie Noordelijke Melkveehouders 

Bron: Provincie Friesland