Asbest subsidie - Katoele Subsidie Experts Beilen

Asbest subsidie

Asbest subsidie

Asbest subsidie, wat kan je daarmee? Voor het verwijderen van asbest zijn voor zowel particulieren als ondernemers verschillende mogelijkheden. Wilt u liever direct en persoonlijk contact? Dat kan, ons telefoonnummer vindt u hier.

asbest subsidie

Verwijderen asbestdaken

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is daarom nu asbest subsidie beschikbaar.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Het aanvragen van subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kan tot 6 maanden na verwijderen van het asbestdak.

Lees hier meer over het verwijderen van asbestdaken.

Asbest eraf, zon erop

De Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop is bedoeld voor (voormalige) agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken van zonnepanelen vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Dit zorgt dat voor de gezondheid mogelijk risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren.

Combinatie met MIA, EIA/Vamil

De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, kunnen vóór openstelling van de regeling alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen.

Lees hier meer over de regeling asbest eraf, zon erop.

MIA Vamil

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Voor het verwijderen van asbest geldt deze regeling in combinatie met de regeling asbest eraf, zon erop.

Lees hier meer over de regeling MIA Vamil.

EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor het verwijderen van asbest geldt deze regeling in combinatie met de regeling asbest eraf, zon erop.

Lees hier meer over de regeling EIA.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: