Asbest verwijderen 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Asbest verwijderen 2018

Subsidie bij asbest verwijderen 2018

Asbest verwijderen 2018 waarom is dat nodig? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geĆÆnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot en losliggende materialen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Budget subsidie

De overheid maakt per jaar een subsidieplafond bekend. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds bereikt is, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020.

Vindt hier alles over de regeling

 

asbest verwijderen 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: