Asbest verwijderen Drenthe 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Asbest verwijderen Drenthe 2018

Asbest verwijderen Drenthe 2018 

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Ook voor asbest verwijderen Drenthe 2018 is nu subsidie beschikbaar.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot en losliggend materiaal komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak zijn ingediend.

Lees hier alles over het verwijderen van asbestdaken.

 

Asbest verwijderen Drenthe 2018 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: