asbest verwijderen - Katoele Subsidie Experts Beilen

asbest verwijderen

Wat te doen bij asbest verwijderen?

Asbest verwijderen waarom is dat nodig? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar.

Wie kunnen er subsidie krijgen?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot en losliggende materialen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget

De overheid maakt per jaar een subsidieplafond bekend. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds bereikt is, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020.

Stapelen met provinciale regeling ‘Asbest eraf, zon erop’

De meeste provincies kennen voor ondernemers een regeling waarbij de sanering van asbest gekoppeld is aan de installatie van zonnepanelen. Onder voorwaarden is stapelen van de rijksregeling en de provinciale regeling mogelijk.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop is bedoeld voor (voormalige) agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken van zonnepanelen vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Dit zorgt dat voor de gezondheid mogelijk risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren.

Lees hier meer over deze regeling. 

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen en/of ideeën heeft. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

asbest verwijderen

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: