Mais Subsidie - Door Uilke Bosma, Katoele Subsidie Experts

Mais Subsidie

De maiscampagne staat weer voor de deur. Een mooie reden om de verschillende subsidiekansen die bij het telen van mais mogelijk zijn eens langs te lopen.

Door: Uilke Bosma

Voorjaar

Laten we bij het begin beginnen. Allereerst zal het perceel bemest worden. De bemesting vindt hierbij steeds vaker plaatst door middel van mesttanken die gebruik maken van sectie afsluiting en werken met perceel specifieke taakkaarten.

Daaropvolgend zal de grond worden bewerkt door deze zaai klaar te maken. Dit kan met een ploeg maar ook middels niet kerende grondbewerking.

Het zaaien van de mais kan tevens in één werkgang gecombineerd worden met grondbewerking, als ook op de gangbare manier worden ingezaaid.

Vervolgens begint het zaad te ontkiemen en de plant te groeien, naast de mais begint het onkruid ook te groeien, dit kan zowel mechanisch worden gewied, als worden bespoten door een spuitmachine met restvloeistofreductie of doponafhankelijke aansturing. Tijdens de groei kan het gewas worden gemonitord met NIRS om zo het gewas bij te sturen.

Najaar

Na een succesvol groeiseizoen staat er een mooi gewas op het land en is het tijd om te oogsten. De trekkers, shovels en hakselaars staan weer klaar om de klus te klaren en de mais in de sleufsilo te rijden. Deze kan met een permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen worden afgedicht maar ook met zand of autobanden.

Wanneer de machines weer van het erf zijn vertrokken zal deze weer worden schoongemaakt met een veegmachine. Vervolgens kan de mais worden gevoerd met een automatisch ruwvoermengsysteem.

Binnen het traject van zaad naar dier komen verschillende subsidieregelingen langs, hierbij kan het om zowel fiscaal als contante regelingen gaan.

Lees hier meer over Uilke Bosma.