Blog: MDV kan uit voor elke agrariër

MDV kan uit voor elke agrariër

Een nieuwe stal is een van de grootste uitgaven voor een veehouder. Tegelijkertijd biedt een nieuwe stal de mogelijk om de grootst mogelijke fiscale subsidiepot te pakken. We hebben het hier over de Maatlat Duurzame Veehouderij(MDV). Nu krijgen we vaak te horen dat het hoge kosten met zich meebrengt om aan de MDV te voldoen en dat het uiteindelijk toch niet zoveel oplevert. Laten we dit eens nader gaan bekijken en alles eens op een rijtje zetten.

Door: Uilke Bosma

Meerkosten MDV-stal ten opzichte van regulier bouwen

Je ontkomt er niet aan. Een MDV-stal is in de aanschaf duurder dan een reguliere stal. De veehouder moet investeren in een emissiearm systeem, dat direct de grootste kostenpost vormt. Daarnaast zijn er thema’s als dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof en brandveiligheid. Binnen deze thema’s zijn de kosten niet veel hoger dan bij de bouw van een reguliere stal.

Voor een ondernemer in de melkveehouderij zien de extra kosten voor een stal met 100 koeien er als volgt uit: €60 per m2 loopoppervlakte voor een emissiearm vloersysteem, aanleg hygiënesluis a €2000, plaatsen frequentieregelaars a €1500, €150 aan brandblussers en certificeringskosten. Al met al komt dit neer op een bedrag van €35.000 extra voor een stal van 100 koeien, €350 per koe.

De voordelen van een MDV-stal

Aan een MDV-stal zitten ook voordelen. Als je voldoet aan de MDV mag je gebruik maken van de fiscale aftrekposten de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), hierbij mag er maximaal €5000 per dierplaats worden opgevoerd. De MIA houdt in dat er 27% of 36% milieu-investeringsaftrek mag toepassen. In de situatie van 100 koeien komt dit neer op maximaal €180.000 MIA.

Daarnaast mag er gebruik worden gemaakt van de VAMIL. Gebouwen die in aanmerking komen voor de VAMIL mogen 100% worden afgeschreven in plaats van 50% bij normale gebouwen. Dit komt er in ons voorbeeld op neer dat er €250.000 extra mag worden afgeschreven. Bij de VAMIL mag er 75% van de investering willekeurig worden afgeschreven. In jaren dat er veel winst wordt gemaakt kan er meer worden afgeschreven dan in jaren dat er geen of nauwelijks winst wordt gemaakt. In ons voorbeeld komen we dan aan €375.000 willekeurige afschrijvingen.

De balans

Alles op een rijtje:
• € 180.000 MIA
• € 250.000 aan extra afschrijvingen
• € 375.000 willekeurige afschrijvingen

De willekeurige afschrijvingen worden alleen toegepast als er belasting betaald moet worden. Een belastingpercentage van 30% levert een bedrag op van €112.500 aan voordeel via de willekeurige afschrijvingen. Met de MIA kan ook met een belastingpercentage van 30% worden gerekend. Hierbij komt het neer op een voordeel van €54.000. Daarnaast zijn er nog €125.000 reguliere afschrijvingen.

De extra kosten voor de MDV-stal bedragen ongeveer €35.000 maar het voordeel bedraagt al snel meer dan €160.000. Daarom is mijn stelling: de MDV kan uit voor elke agrariër. Een veelgehoord weerwoord hiertegen is dat je als ondernemer hier alleen voordeel van hebt als je belasting betaald. Dit klopt, echter als je verwacht geen winst te maken waarom zou je dan een investering doen in een nieuwe stal.

Lees hier meer over Uilke Bosma.