Boerenexperimenten biologische landbouw provincie Groningen

Boerenexperimenten biologische landbouw provincie Groningen

Agrarische ondernemers in de provincie Groningen die bezig zijn met experimentele projecten rondom biologische landbouw, kunnen daarvoor subsidie krijgen. De uitvoeringsregeling komt voort uit het programma Duurzame Landbouw 2020-2023. Met de regeling wordt ruimte gegeven om vernieuwende ideeën voor boerenexperimenten in de provincie verder te brengen.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee agrarische ondernemers in de provincie Groningen, waarvan minstens één ondernemer gecertificeerd is via Skal Biocontrole.

Voorwaarden Boerenexperimenten biologische landbouw provincie Groningen

Subsidie kan worden verleend voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject, gericht op experimentele ontwikkelingen rondom duurzame landbouw.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project:

  • In de provincie Groningen worden uitgevoerd.
  • Vernieuwend en verduurzamend zijn ten opzichte van reeds bestaande projecten in de provincie Groningen.
  • Voor 2024 zijn afgerond.

Verder moet het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bijdragen:

  • Duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen.
  • De beoogde innovatie heeft een bredere toepasbaarheid; er is goede kans op snelle vertaling naar de praktijk.
  • Er ontstaat een nieuwe samenwerking tussen (korte) ketens of cross-over-samenwerking.
  • Het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit.

           1. Functionele agrobiodiversiteit.

           2. Landschappelijke diversiteit.

           3. Regionale diversiteit.

           4. Diversiteit van soorten.

Budget en aanvraagperiode

De subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000. De maximale subsidie bedraagt € 15.000. Tot en met 31 mei 2023 is er € 150.000 beschikbaar. 

Boerenexperimenten biologische landbouw provincie Groningen

Bron: Provincie Groningen