De Noormannen Marketing & Communicatie - Katoele Subsidie Experts

“De slogan van Katoele is verder kijken dan de rest! Én dat doen ze ook echt. Ze helpen je niet alleen met de aanvraag, maar kijken ook kritisch naar de bedrijfsvoering en praktische invulling. Echt waardevol.” vult Jos van Sabos Webdesign aan.

De Noormannen

Uit ervaring weet Erik Veenstra, eigenaar van De Noormannen Marketing & Communicatie, dat vele kleine, maar ook grote ondernemers worstelen met hun online zichtbaarheid & vindbaarheid. Gebrek aan kennis en inzicht weerhoudt velen van het zetten van de benodigde stappen. Dit was voor Jos en Erik de reden om een lesprogramma te ontwikkelen waarmee ze deelnemers gaan leren hoe ze online beter vindbaar en zichtbaar worden.

STIMULEREN

Erik en Jos hebben het project de naam StimuLEREN gegeven, deze naam past goed bij het lesprogramma aldus Erik. Het verkrijgen van een betere online zichtbaarheid en vindbaarheid is een langdurig en continu traject, dat ook nog eens onderhevig is aan veel concurrentie. Eerst moet je weten waar je op moet letten en wat je online zoal moet doen. Daarna is het een kwestie van uitvoeren, doorzetten en volhouden.

Het project StimuLEREN bestaat uit twee onderdelen:

  1. Individueel begeleidingstraject: In een aantal strategische sessies zullen de deelnemende ondernemers (circa 100) individueel geholpen worden met hun positionering en profilering op het gebied van online marketing.
  2. Integraal collectief opleidingstraject: Een 2-jarig lesprogramma om de ondernemers online beter zichtbaar en vindbaar te maken. Het programma bestaat uit de volgende studiegroepen: hotels, campings, restaurants, kunst & cultuur en attracties.

PROGRAMMA

Door de Leader subsidie die de Noormannen hebben ontvangen wordt deelname voor iedere ondernemer interessant. Een dergelijk intensief programma kost al snel €2000,-. Nu kan men deelnemen aan het lesprogramma voor €400,- per jaar.

De deelnemers gaan onder begeleiding aan de slag met marktinformatie (wat wil de toerist/recreant in Drenthe). Vervolgens krijgen ze ondersteuning bij hun profilering en positionering richting potentiële klanten (aanbod afstemmen op de vraag). Vervolgens worden de ondernemers intensief begeleidt om dit met behulp van bestaande online faciliteiten (denk aan Drenthe.nl etc.) voor het voetlicht te brengen. Het lesprogramma duurt 2 jaar en is gestart in november 2018.

Het programma bestaat uit;

– 20 lessen online marketing

– 6 seminars om kennis te delen

– 4 strategische 1 op 1 sessies.

 

LEADER SUBSIDIE

Leader is een Europees subsidieprogramma, die ondersteunt wordt door het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) Europa investeert in zijn platteland. Bewoners kunnen zelf met vernieuwende plannen komen; Leader helpt hen om deze uit te voeren. Zo heeft ook ú de kans om uw regio een impuls te geven! Het Leader-programma loopt van 2016 tot en met 2020. Leader Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie.

Meer weten over deze regeling, klik dan hier. of neem contact met ons op.