De Zeegster Hoeve - Successen Katoele Subsidie Experts

STIPO-project: duurzaam boeren

Het bedrijf: De Zeegster Hoeve

Op de Zeegster hoeve, het voormalig melkveebedrijf van de familie Smeenge te Zeegse, is een vleesveebedrijf met gastenontvangst gerealiseerd. Vanwege de ligging in het prachtige Drentsche Aa-gebied leent het bedrijf zich perfect voor omschakeling richting recreatie en toerisme. Om het bedrijf geschikt te maken voor de nieuwe functie, is de voormalige kalverstal omgebouwd tot ontvangstruimte. Het bedrijf is al jaren bezig met duurzaam boeren, en daarom gaan de ondernemers investeren in zonnepanelen. Kortom, een geslaagd voorbeeld van een nieuwe bestemming voor een agrarisch bedrijf.

SONY DSC

Katoele Subsidie Experts heeft het projectplan voor deze omschakeling opgesteld, succesvol een Stipo-subsidie aangevraagd en het vervolgtraject van de subsidie begeleid.

De STIPO-regeling is inmiddels gesloten, maar is vergelijkbaar met de huidige LEADER-regeling. Hierbij gaat het om plattelandsontwikkeling en de leefbaarheid en economische vitaliteit op het platteland. In de nieuwe projectperiode, die nog loopt tot 2020, komen Zuidoost-Drenthe en Zuidwesst-Drenthee in aanmerking voor subsidie vanuit het LEADER-programma.