Deskundigenkosten Agroprogramma

Deskundigenkosten Agroprogramma

De regeling Deskundigenkosten Agroprogramma ondersteunt agrariërs in het aardbevingsgebied die een kennisvraag hebben als gevolg van de nadelige effecten van gaswinning in het Groningenveld. De regeling komt voort uit het Agroprogramma, een programma voor agrariërs in het aardbevingsgebied.

Voor wie?

Deze regeling is beschikbaar voor actieve agrarische bedrijven gevestigd in de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Oldambt, Midden-Groningen en het gebied Middag-Humsterland in de gemeente Westerkwartier.

Voorwaarden

  • De deskundige is ingeschakeld voor juridische, bouwkundige, planologische, technisch-inhoudelijke, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvragen.
  • Deze deskundige adviseert beroepsmatig over een (of meerdere) van de bovenstaande kennisvragen, voor een project dat gaat over één van de volgende onderdelen:
  1. Het voorbereiden en indienen van aanvragen en gedurende de behandeling van die aanvragen als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
  2. De voorbereiding van een versterkingsbesluit ten aanzien van de agrarische onderneming en bij de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsmaatregelen door de uitvoeringsorganisatie.
  3. Vraagstukken met betrekking tot investeringen in de agrarische onderneming of bedrijfsovername of -overdracht.
  • Er moet sprake zijn van een advies over een kennisvraag dat in geheel of in belangrijke mate is veroorzaakt door nadelige effecten door gaswinning in het Groningenveld.

Aanvragen

U kunt een eenmalige bijdrage ontvangen voor 100% van de gemaakte kosten van het inhuren van een deskundige. De maximale aan te vragen bijdrage is € 5.000, -. 

Een aanvraag indienen kan tot en met 31 december 2024. De regeling sluit eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt. Er is € 100.000,- beschikbaar.

Deskundigenkosten Agroprogramma

Bron: Provincie Groningen