Duurzame land- en tuinbouw Gelderland - Katoele Subsidie Experts

Duurzame land- en tuinbouw Gelderland openstelling

Vanuit de maatregel Innovatieve concepten voor een duurzame land- en tuinbouw Gelderland 2018 komt subsidie vrij. U krijgt subsidie door samen een innovatief concept te formuleren of voor het uitvoeren van een innovatief concept welke zich richt op de categorieën klimaat en vrijkomende agrarische bebouwing uit de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Gelderland. 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 november 2018 tot en met 25 januari 2019. Het subsidieplafond bedraagt € 1,7 miljoen.

Bron: www.officielebekendmakingen.nl