Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 2018 (EDS)

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 2018 (EDS)

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 2018 (EDS)

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 2018 (EDS)

De regeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties 2018 is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Omdat sportaccommodaties veel energie verbruiken en de energierekening daarmee vaak een stevige kostenpost is wil de overheid met deze regeling sportstichtingen en sportverenigingen stimuleren om duurzamer te worden.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Stichtingen

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben, die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Verenigingen

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Uitgelichte case  

‘De samenwerking met Katoele Subsidie Experts hebben wij als prettig ervaren. Door de laagdrempeligheid, kennis & kunde van één van de medewerkers van Katoele is onze subsidieaanvraag bij de RVO een succes geworden!’ Rémon Tanis, Penningmeester bij Groen-Geel

Groen-Geel is een dynamische en groeiende sportvereniging. Dat groeien gaat zelfs twee kanten op: zowel wat het sportieve niveau betreft als het ledental. Lid zijn van Groen Geel betekent meer dan voetballen alleen. Ieder spelend lid is namelijk ook vrijwilliger. Dit zorgt voor een unieke sfeer en verbondenheid met de club. De club kiest bovendien elk jaar een goed doel, waarvoor op sportieve manier geld wordt ingezameld.

Het clubgebouw van Groen-Geel op het sportpark Corpus den Hoorn was hard aan renovatie toe: in de oude situatie was er te weinig kleedruimte om op wedstrijddagen alle teams te herbergen en de staat van onderhoud was onder de maat. Het project bestaat uit de renovatie van de bestaande kantine, toiletgroep en 4 kleedkamers en ten tweede de nieuwbouw van 2 kleedkamers. Het gebouw wordt niet alleen verbeterd en uitgebreid, maar ook duurzamer gemaakt door goede isolatie en energiezuinige verlichting toe te passen.

De volledig uitgelichte case vindt u hier

Wilt u meer weten over de regeling zelf? U vindt de volledige regeling hier

energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: