Energielijst 2016 - Katoele Subsidie Experts

Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd. De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016.

Vier nieuwe technieken

Elk jaar actualiseert RVO.nl de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd. Deze technieken; snelloopdeur voor koel- of vriescellen, een besparingssysteem voor klimaatinstallaties, standairco en zonnepanelen op transportmiddelen, staan in de Energielijst 2016 beschreven.

Opvallend en belangrijkste wijzigingen energie investeringsaftrek 2016

Het aftrekpercentage van de Energie Investeringsaftrek stijgt van 41,5% naar 58%. Daarmee stijgt uw gemiddelde netto voordeel van circa 10% naar 14%!
Voor veel investeringen die in 2015 gestimuleerd worden, geldt dat ook weer in 2016.
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie omvat technieken die ook in de Energie Investeringsaftrek voorkomen. De regelingen ISDE, SDE+ en EIA mogen niet gecumuleerd worden.

Gebouwde omgeving

 • Warmtepompsystemen, HR-glas en isolatie bestaande constructies blijven subsidiabel en de eisen zijn niet gewijzigd.
 • Geïsoleerde snelloopdeuren voor koel- of vriescellen zijn nieuw toegevoegd aan de EIA 2016.
 • Een debietregeling ventilatoren komt nog steeds in aanmerking, maar de cascaderegeling en de verstelbare schoepen zijn vervallen.
 • LED-verlichting komt nog steeds in aanmerking, maar de eis die aan de specifieke lichtstroom wordt gesteld is aangescherpt.
 • LED-noodverlichting is verwijderd.
 • Vervanging van T8-binnenverlichting door T5-binnenverlichting is verwijderd.
 • Verlichtingbesparingssystemen komen alleen nog in bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking. Deze regelsystemen kunnen echter nog wel gemeld worden in combinatie met de investering in nieuwe LED-verlichting.

Processen

 • De omschrijving voor de energiezuinige professionele koel- of vrieskast is aangepast.

Transportmiddelen

 • Zonnepanelen voor hulpvermogen op transportmiddelen staan nieuw op de EIA 2016.
 • Met een standairco wordt het aandrijven van de voertuigairco door de hoofdmotor vermeden. Deze is nieuw op de EIA 2016.
 • Naast cryogene koeling met CO2 is er nu ook een techniek voor cryogene koeling beschikbaar waarbij de koude van vloeibaar aardgas, dat als brandstof voor de vrachtwagen wordt gebruikt, wordt gebruikt om de lading te koelen.

Duurzame energie

 • Voor de Energielijst 2016 zijn zonnepaneelsystemen tot 25 kW net als in 2015 uitgesloten. Investeringsbedrag voor zonnepanelen is begrensd op € 750,– per kWpiek. Bij installaties vanaf 25kWpiek komt de gehele installatie in aanmerking met het genoemde maximum per kWp.

EIA
Bron: RVO