Fysieke Investeringen Overijssel gaat weer open in 2019!

Fysieke Investeringen Overijssel gaat weer open in 2019!

De regeling fysieke investeringen Overijssel gaat weer open in 2019! De regeling voor innovaties in de landbouw is een Europese subsidie.

De subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die:

  • Nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen.
  • Zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Indienen aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 januari 2019 tot en met 22 februari 2019, vóór 17.00.

De afhandeling van de aanvragen gaat volgens tendersystematiek. Hierbij zijn selectiecriteria en wegingsfactoren bepalend.

Vindt hier alles over de regeling.