Successen Subsidie Experts: MIT bij Gezondheidscentrum voor Pluimvee

MIT-project: vermindering gebruik antibiotica

Het bedrijf: Gezondheidscentrum voor Pluimvee

De doelstelling van het Gezondheidscentrum voor Pluimvee is het verhogen van de gezondheidsstatus op pluimveebedrijven. Dit levert belangrijke winstpunten op:

– verbetering van de diergezondheid en het dierwelzijn
– verhoging van het financieel rendement
– meer werkplezier bij betrokkenen

Het GvP realiseert dit door het leveren van maatwerk: gerichte adviezen, diensten en producten.

Het project

Nederland is wereldwijd een belangrijk productie- en ontwikkelland voor pluimvee. Het Gezondheidscentrum voor Pluimvee (GvP) en broederij Schotman richtten zich binnen dit project op het gebruik van antibiotica in de pluimveehouderij. In samenwerkingsverband onderzoeken zij de relatie tussen infectiegevaar bij kuikens en technische aanpassingen in het broedproces. Het doel is om het broedproces dusdanig te verbeteren dat een gezonder kuiken uit het ei komt en er daardoor in de eerste levensweek van de kuikens 30% minder antibiotica nodig is.
 
Gezondheidscentrum voor Pluimvee

De regeling: MKB Innovatie Topsectoren (MIT)

Katoele Subsidie Experts vroeg voor dit project in opdracht van GvP in het najaar van 2014 met succes een subsidie aan binnen de regeling MKB Innovatie Topsectoren, MIT. Dit is een regeling voor innoverende MKB’ers in Noord-Nederland.

Lees meer over de regeling: MKB Innovatie Topsectoren

Bekijk hier een video over het gezondheidscentrum voor Pluimvee: