Greenwall - Successen Katoele Subsidie Experts

MIT-project: Greenwall 2.0

“Wat ons aanspreekt bij Katoele is de persoonlijke benadering en informele werkwijze. Ze hebben verstand van zaken en zijn ook nog eens goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal. Een plezierige club om mee te werken.”

Erik Muggen, Directeur Greenwall

Greenwall

Het bedrijf

Greenwall BV ontwikkelt duurzame geluidswerende schermen van natuurlijke materialen en verkoopt deze in heel West-Europa, aan bedrijven, overheden en particulieren. In het assortiment heeft het bedrijf onder andere een scherm dat geluid niet weerkaatst (zoals conventionele geluidsschermen) maar absorbeert dankzij de massieve vulling met onder andere kokosvezel. Let maar eens op als u over de Nederlandse snelwegen rijdt, de kans is groot dat u onderweg de met Hedera begroeide geluidsschermen van Greenwall tegenkomt.

Het project

Greenwall wil haar product telkens verbeteren en optimaliseren. De uitdaging ligt daarbij in het verhogen van de geluidsabsorptie van het scherm. Door vragen uit de markt ontstond er een nieuwe productbehoefte op het gebied van brandwerendheid van geluidsschermen. Het bedrijf heeft in deze haalbaarheidsstudie onderzocht of en hoe het mogelijk is de geluidswerende eigenschappen van de schermen te optimaliseren en tegelijk de brandwerendheid te verbeteren. Onderdeel vormden onder andere akoestische tests en een onderzoek naar de brandwerendheid. Extra uitdaging is dat de initiatiefnemer er altijd naar streeft gebruik te maken van natuurlijke en duurzaam geproduceerde materialen.

de regeling

Lees meer over de regeling: MKB Innovatie Topsectoren