Herbestemming en sloop 2018 Friesland 2e opening

Herbestemming en sloop 2018 Friesland 2e opening

Herbestemming en sloop 2018 Friesland 2e opening gaat naar verwachting eind september 2018 weer open. Aanvragen kunnen dan worden ingediend tot en met 28 december 2019. Deze regeling volgt de Subsidieregeling Herbestemming en sloop Fryslân 2018 (hierna: eerste tranche) op, waarvoor geen subsidiebudget meer beschikbaar is.

De tweede opening is op bepaalde onderdelen veranderd ten opzichte van de eerste opening. 

Voor de tweede opening zal een budget van ruim 1 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor herbestemmings- en sloopprojecten van aanvragers. Met het stimuleren van herbestemming of slopen van verpauperde en/of leegstaande gebouwen, wil de provincie Fryslân een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân. Iedereen kan een aanvraag indienen voor herbestemming of sloop van een pand, met uitzondering van woningcorporaties.

Regeling

Lees hier alles over de regeling

Bron: Provincie Friesland.