Herbestemming Monumenten - Katoele Subsidie Experts

Herbestemming Monumenten

Herbestemming Monumenten

Om te voorkomen dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan, komen eigenaren van dit soort panden in aanmerking voor subsidie genaamd “herbestemming monumenten”.

Er zijn 2 onderdelen:

 • Subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming.
 • Subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw om verval van het monument te voorkomen.

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een hele puzzel. Mogelijke vragen over herbestemming zijn:

 • Voor welke nieuwe functies leent het pand zich?
 • Waarvoor kunnen de bestaande kwaliteiten worden gebruikt?
 • Wat is realistisch in de huidige markt?

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren.

Voor wie?

Eigenaren van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals kerken, industriegebouwen, scholen en boerenschuren. Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming.

De regeling is bestemd voor:

 • Rijksmonumenten.
 • Provinciale monumenten.
 • Gemeentelijke monumenten.
 • Gebouwen zonder monumentale status.

Voor gebouwen zonder monumentale status moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

Lees hier alles over de regeling.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

herbestemming monumenten

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: