Innovatie in de regio Groningen-Assen - Katoele Subsidie Experts

Regionale en Innovatieve projecten

In aanmerking komen projecten die een impuls geven aan de economie van de regio en/of aan het regionale concurrentievermogen van de regio Groningen-Assen. Voor deze regeling bestaat geen strak kader van regels en voorwaarden. Projecten moeten betekenis hebben voor de regio, dus een breed effect hebben. Speerpunten zijn de economie, maar ook de woon- en werkomgeving, recreatie en toerisme en de samenhang tussen stad en platteland.

De speerpunten zijn samen te vatten als

 • De kwaliteit van stad en land behouden en versterken
 • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen
 • De interne samenhang tussen steden en regio versterken

Projectideeën worden getoetst aan de hand van 5 elementen

1. Urgentie: Om te beginnen zal er een antwoord gegeven moeten worden op de vraag welk urgent regionaal vraagstuk of opgave aangepakt wordt.
2. Regionaal: Het initiatief zal gemeentegrensoverschrijdende betekenis moeten hebben, dan wel een bijdrage moeten leveren aan de regionale uniciteit of identiteit.
3. Samenwerking: Verschillende partijen werken in het project samen. De grenzen van de samenwerking liggen niet vast en zijn afhankelijk van de opgave en het netwerk van de stakeholders.
4. Innovatie: Het project heeft een innovatief en adaptief karakter. Het innovatieve en adaptieve karakter komt bijvoorbeeld tot uiting in vernieuwing van inhoud, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe en actuele vraagstukken in de samenleving, of in een vernieuwende aanpak bij een traditioneel vraagstuk.
5. Duurzaam: Het project draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Duurzame ontwikkeling beschouwen wij als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien. Het gaat om een afweging op de korte en lange termijn.

Subsidiebedrag

 • Regionale projecten die één speerpunt dienen: maximaal 25%
 • Regionale projecten die twee speerpunten dienen: maximaal 35%
 • Regionale projecten die drie speerpunten dienen: maximaal 50%
 • Innovatiebonus: maximaal 15% extra
 • De maximale bijdrage aan een project is €500.000,-
Uitgesloten van regionale bijdrage op basis van dit kader zijn:
 • Projecten die al een regionale bijdrage hebben gekregen of toegezegd hebben gekregen
 • Infrastructurele projecten
 • Openbaar vervoersprojecten

Planning

De projecten worden twee maal per jaar aan de adviescommissie voorgelegd in de vorm van een pitch. Projectideeën die voor de eerste ronde in 2016 in aanmerking willen komen, moeten uiterlijk 1 maart 2016 aangemeld zijn. Meld u dus z.s.m. bij ons als u denkt in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling.

Geografisch kader

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling?

Neem dan snel contact met ons op. Onze subsidie-experts hebben ruime ervaring en adviseren u graag hoe u de mogelijkheden zo goed mogelijk kunt benutten. Wij verzorgen graag het aanvraagtraject (incl de pitch), en misschien kunt u deze regeling zelfs combineren met andere subsidies.
Bel 0593-820222 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Bron info over deze regeling: www.regiogroningenassen.nl