Innovatieve samenwerkingsprojecten mkb - Katoele Subsidie Experts

Subsidie voor samenwerkende MKB’ers die innoveren

Een project dat vernieuwend is, dat impact heeft op de regionale economie en waarbij 2 of meerdere MKB’ers samenwerken. Dat is waar de nieuwe Tender valorisatie, die opent vanaf 5 juli, geschikt voor is.
De functie van de regeling is dat MKB’ers uit Noord-Nederland ondersteuning krijgen om hun innovatieve idee├źn daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

  • Het gaat hierbij vooral om de fase tussen productontwikkeling en marktintroductie. Dus bijvoorbeeld het testen van een innovatie in een praktijkomgeving
  • Er geldt een hoger subsidiepercentage voor projecten die behalve innovatief ook duurzaam zijn en een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
  • De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.
  • Er is specifieke aandacht voor crossovers, dus voor projecten waar bedrijven uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken
  • Bedrijven uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe komen in aanmerking
  • Aanvragen is mogelijk tussen 5 juli en 1 september 2016. De regeling werkt met een tendersystematiek, dus alle aanvragen worden eerst verzameld en beoordeeld. De beste projecten komen in aanmerking voor subsidie.

ook voor Grootbedrijven en kennisinstellingen

Ook voor grootbedrijven en kennisinstellingen is er budget gereserveerd. De innovaties moeten marktpotentie hebben en omzet genereren en werkgelegenheid opleveren. Het belang van het MKB/de deelnemende MKB’ers aan het project moet voorop staan.

Vier tenders

Er zijn in totaal vier tenders Valorisatie, waarvan twee voor het MKB en twee ook toegankelijk voor grootbedrijven en kennisinstellingen. Twee regelingen richten zich op economische stimulans en innovatie in het algemeen, twee richten zich op het terugdringen van CO2-uitstoot. Elke tender heeft zijn eigen voorwaarden wat betreft projectomvang en subsidiepercentage:
tabel tender valorisatie snn 2016

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.