ISDE subsidie 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

isde subsidie 2018

isde subsidie 2018

ISDE subsidie 2018

Met de subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Dit zorgt voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Zakelijke gebruikers

Onderstaand vindt u de voorwaarden voor zakelijke gebruikers:

 • Er mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling worden verwijderd.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de verlening van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Particuliere gebruikers

Onderstaand vindt u de voorwaarden voor particuliere gebruikers:

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer.
 • Het apparaat is na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Subsidie

De bedragen waarvoor de apparaten in aanmerking komen worden jaarlijks vastgesteld. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de regeling.

Lees hier meer over de subsidie.

isde subsidie 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: