isde subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie) - Subsidie Experts

isde subsidie

isde subsidie

isde subsidie: investeringssubsidie duurzame energie

ISDE subsidie is de afkorting voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. De isde subsidie is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Met de subsidie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De overheid wil Nederlandse huishoudens en bedrijven stimuleren meer gebruik te maken van duurzame warmte. Dit zorgt voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Voorwaarden Particuliere gebruikers 

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer.
 • Het apparaat is na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Voorwaarden zakelijke gebruikers

 • Er mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling worden verwijderd.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de verlening van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen deze subsidie niet aanvragen. 

Subsidie

De bedragen waarvoor de apparaten in aanmerking komen worden jaarlijks vastgesteld. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de regeling.  

Lees hier meer over de subsidie.

 

isde subsidie

 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: