Evaluatie en verbetering JoLa: regeling jonge boeren en tuinders

Ontevredenheid over de JoLa

In de praktijk blijkt dat het vrijgestelde budget van de Jonge Landbouwersregeling (JoLa) niet bij de juiste doelgroep terecht komt, en dat de huidige regeling niet aansluit bij de investeringen van jonge boeren en tuinders. Een aangenomen motie van de VVD, SGP, CDA en CU in de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris de opdracht de Jonge Landbouwers Regeling samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) te evalueren. Doel hiervan is om in 2017 tot een verbetering te komen van de regeling.

Inhoud van de evaluatie

De regering werd drie dingen verzocht door de VVD, SGP, CDA en CU.
– In overleg met de provincies en het NAJK inventariseren aan wie en wat het budget is uitgegeven.
– Wanneer blijkt dat het beschikbare budget niet volledig is gebruikt, maar wel nodig is kan er mogelijk in het najaar van 2016 een nieuwe openstelling komen.
– Dat de regering, de provincies en het NAJK afspraken gaan maken over het uitvoeren van de openstelling in 2017.
Deze drie verzoeken dienen tijdens de evaluatie duidelijk te worden. Een terugkoppeling van de inventarisatie aan de Tweede Kamer dient voor de zomer te gebeuren.

Aanpak van de NAJK

“Het is goed nieuws voor jonge boeren en tuinders dat de motie is aangenomen. Hierdoor kunnen de reacties vanuit de doelgroep meegenomen worden in de evaluatie. Samen met de provincies en de regering kunnen we tot een betere invulling komen”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, in een bericht op de website van de NAJK.

De NAJK gaat binnenkort reacties verzamelen op de voorwaarden en investeringsmogelijkheden van de Jonge Landbouwers Regeling. Dit zal het NAJK doen via haar provinciale AJK’s. Via deze weg willen ze samen tot adviezen komen om de JoLa te verbeteren. Mocht u zelf verbeteringsvoorstellen hebben, wendt u dan dus aan het AJK in uw provincie.

Meer over deze regeling:

Jonge Landbouwers