LEADER Drenthe kleinschalige projecten vanaf 8 mei 2024 open

LEADER Drenthe kleinschalige projecten vanaf 8 mei 2024 open

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe (LEADERDR) bekendgemaakt. Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Drenthe.

De regeling is aanvullend op het bestaande LEADER-programma in het kader van de Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Drenthe (NSPDR). Zowel de provinciale regeling als het LEADER-programma is bedoeld voor het realiseren van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar.

De provincie komt naar eigen zeggen met de regeling omdat uit diverse gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en organisaties blijkt dat er behoefte is aan laagdrempelige subsidie voor kleinschalige projecten op het platteland. Deze projecten komen vaak niet in aanmerking voor subsidie vanuit het Europese LEADER-programma.

Projecten voor subsidie uit de provinciale regeling worden, net als bij het Europese LEADER-programma, beoordeeld door de Lokale Actie Groep (LAG). Drenthe heeft een LAG in Oost- en West-Drenthe. Deze LAG bestaat uit specialisten die kennis hebben van de LEADER-doelen en in het gebied wonen, twee medewerkers van gemeenten uit het gebied en een voorzitter. De groep beoordeelt de ingediende projectplannen en ondersteunt daarnaast initiatiefnemers die een projectidee hebben.

Wanneer indienen? 

De subsidie vanuit de provinciale regeling bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 5000 tot maximaal € 25.000 per project.

Aanvragen kunnen van 8 mei 2024 tot en met 1 november 2024 worden ingediend. Voor deze openstelling zijn twee deelplafonds vastgesteld: € 303.750 voor Oost-Drenthe en € 225.000 voor West-Drenthe.

Meer weten? Onderstaand komt u op de juiste pagina’s. 

LEADER West-Drenthe & LEADER Oost-Drenthe

LEADER Drenthe

Bron: Provincie Drenthe