LEADER Zuidwest-Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Kansen voor ondernemers in de recreatiesector: voor Zuidwest-Drenthe is er vanaf mei 2016 subsidie beschikbaar in de nieuwe ronde van het LEADER-programma. De precieze openstellingdatum is op dit moment nog niet duidelijk. Een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is de bedoeling van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. LEADER is een programma voor en van de regio. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen. Per project wordt maximaal 60% van de projectkosten gesubsidieerd.

Zuidwest-Drenthe: recreatie en toerisme

In Zuidwest-Drenthe (de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe) richt het programma zich op de vrijetijdseconomie en de recreatie- en toerismesector. Voor de periode tot en met 2022 staat in Zuidwest-Drenthe maximaal € 2,4 miljoen ter beschikking. De strategie bestaat uit twee lijnen:
1.Be good: kennisontwikkeling en investeringskapitaal voor kwaliteitsverbetering van bedrijven in de vrijetijdssector (ook investeren in stenen).
2.Tell it: projecten die de vrijetijdseconomie in Zuidwest-Drenthe naar buiten toe vertegenwoordigen o.a. samenwerking, netwerken, promotie- en marketing, digitale infrastructuur en aanbod van evenementen.

Projectidee? Vragen? Neem contact op!

Heeft u plannen voor een project dat past in de bovenstaande omschrijving? Misschien komt u dan wel in aanmerking voor subsidie in het kader van LEADER. Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Ook bij vragen staan we voor u klaar. Bel 0593-820222 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Leader Zuidwest-Drenthe