Succes met MDV, MIA en EIA subsidie - Katoele Subsidie Experts

MDV, MIA- en EIA-project

Omdat we een nieuwe stal wilden bouwen die aan de MDV-eisen voldoet, kregen we de tip om contact op te nemen met Katoele Subsidie Experts. En dat is ons prima bevallen. Hele plezierige en gemakkelijk toegankelijke mensen waarmee we tijdens een aantal gesprekken alles duidelijk op een rij hebben gezet. Goede contacten tijdens het proces, en dit alles heeft geresulteerd in een stal die met vlag en wimpel is geslaagd voor de certificering. Een aanrader.
Maatschap Brands-Weggemans te Rolde

Het bedrijf: maatschap Brands-Weggemans

Maatschap Brands-Weggemans heeft in 2014 een nieuwe melkveestal gebouwd (3+0). De stal biedt plaats aan 140 melkkoeien en voldoet aan de normering van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De stal is voorzien van een emissiearme dichte vloer die wordt schoongemaakt met een mestrobot. De koeien worden gemolken door twee melkrobots en de stal wordt verlicht door middel van ledverlichting.

Het project

De nieuwe stal is voorzien van diverse onderdelen die energie besparend werken. Dit is onder andere de ledverlichting, de toerengeregelde vacuümpomp en de melkvoorkoeler.

De regeling

Een Maatlat Duurzame Veehouderij-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-certificaat is nodig om in aanmerking te komen voor verschillende fiscale regelingen van de overheid, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijnstof
  • Bedrijf & omgeving

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor Maatschap Brands-Weggemans vroeg Katoele Subsidie Experts met succes subsidies aan in het kader van de MDV, de EIA en de MIA\Vamil.
Lees meer over de regelingen: MDV, MIA\Vamil en EIA