Maatwerkregeling Agroprogramma opent op 1 december

Maatwerkregeling Agroprogramma Groningen

Vanaf 1 december 2023 kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied subsidie aanvragen voor de Maatwerkregeling van het Agroprogramma. De Maatwerkregeling is opgezet door overheden en de agrarische sector. De regeling is bedoeld voor agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning en investeringen moeten doen om hun verdere bedrijfsvoering weer op gang te brengen.

Ontvangen subsidies

Vooruitlopend op de Maatwerkregeling hebben twaalf agrarische bedrijven, die niet konden wachten op de openstelling van de Maatwerkregeling, subsidie ontvangen. Deze subsidies zijn onder meer gebruikt voor sloop en nieuwbouw van een woning, nieuwbouw van een schuur, uitbreiding van een stal, en het bouwen van een loods met koel- en ventilatiesystemen.

Maatwerk

Veel agrariërs in het aardbevingsgebied hebben te maken met een ingewikkelde en langdurige schadeafhandeling en/of versterkingsoperatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering langere tijd heeft stilgestaan. Met subsidie uit de Maatwerkregeling kunnen zij deze ontwikkeling weer in gang zetten doordat de subsidie afgestemd wordt op de specifieke situatie van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of er schade is aan mest-, melk- of koelkelders, of het om een karakteristiek pand gaat, of funderingsproblematiek speelt en of geïnvesteerd wordt in asbestverwijdering of verduurzaming.

Eerste openstelling

Voor de eerste openstelling van de Maatwerkregeling is € 14 miljoen beschikbaar. Met de kabinetsreactie op de parlementaire enquête aardgaswinning heeft het Rijk nog eens € 221 miljoen voor het Agroprogramma toegezegd.

Agroprogramma

Het Agroprogramma is een gezamenlijk programma van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten, het Rijk (ministeries van LNV en EZK) en de provincie Groningen.

Het aardbevingsgebied bestaat uit het grondgebied van de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Midden-Groningen en het gebied Middag-Humsterland, een onderdeel van Westerkwartier.

Maatwerkregeling Agroprogramma

Bron: Provincie Groningen