MIA Vamil 2024

MIA Vamil 2024 

De Milieulijst is net als andere jaren weer aangepast. Ook voor de MIA Vamil 2024 is dit het geval. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen die voor de MIA en/of de VAMIL in aanmerking komen.

Met de MIA en de VAMIL wordt een fiscale stimulans gegeven aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie door de MIA en de VAMIL ondersteund wordt.

Voor de MIA is in 2024 een budget van € 192 miljoen beschikbaar. Het budget voor de VAMIL in 2024 is € 25 miljoen.

Milieulijst

Ten opzichte van 2023 zijn in totaal maar liefst 108 bedrijfsmiddelen vervallen. En voor 2024 zijn de volgende zes nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen:

  • Tapsysteem voor water en frisdranken
  • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt
  • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens uitrijden van dierlijke mest
  • Klimaatsysteem op basis van dauwpuntkoeling
  • Selectieve NOx-reductie-installatie voor een crematieoven
  • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

Lees hier alles over de regeling. 

MIA Vamil 2024

Bron: RVO