MIA Vamil subsidie 2018 - Katoele Subsidie Experts Beilen

Mia vamil subsidie 2018

Mia vamil subsidie 2018

Is de MIA vamil subsidie 2018 iets voor u? De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. 

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling?

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 1. Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 3. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 4. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 5. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Lees hier alles over de MIA vamil

Mia vamil subsidie 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: