Milieulijst 2016 - Katoele Subsidie Experts

Op 30 december is de Milieulijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in een circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. Het budget in 2016 is verhoogd van € 93 miljoen naar € 97 miljoen voor MIA en van 38 € miljoen naar € 40 miljoen voor Vamil.

Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bedrijven kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil).

Circulaire innovaties

Het kabinet bevordert duurzame economische groei en stimuleert investeringen in circulair ondernemen. Ondernemers die investeren in het duurzamer omgaan met grondstoffen of het hergebruiken van producten, kunnen in 2016 rekenen op meer MIAVamil-voordeel.

Mobiliteit

In 2016 kunnen ondernemers met MIAVamil fiscaal voordelig investeren in waterstofauto’s of -bussen. Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. Plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 g/km komen niet meer in aanmerking voor MIAVamil. Belangrijk is om goed te checken of de mobiele machine nog steeds voldoet aan de eisen van 2016. De mogelijkheden voor hybride machines, fase IV motoren en bio-olie (Blauer Engel) zijn beperkt.

Extra budget landbouw

Ondernemers in de landbouwsector kunnen al jaren rekenen op MIAVamil-voordeel voor veel verschillende milieu-investeringen. In 2016 is extra budget beschikbaar gemaakt voor deze sector. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en melkveestallen met weidegang.

Nieuw op de Milieulijst

De volgende bedrijfsmiddelen zijn nieuw op de Milieulijst 2016:

 • Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
 • Afzuiginstallatie voor keukenafval
 • Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal
 • Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw
 • Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem
 • Duurzame melkveestal met weidegang
 • Kweeksysteem van insecten
 • Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw
 • Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt
 • Mechanische onkruidknipper
 • Polycultuurkwekerij voor aquatische producten
 • Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
 • Balenpers voor plastic afval op zeeschepen
 • Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis
 • Verwerkingsapparatuur van insecten
 • Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking
 • Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
 • Waterstofpersonenauto
 • Waterstofbus
 • Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker
 • Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker
 • Composiet tankcontainer
 • Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap
 • Rookcondensator voor voedselbewerking
 • Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies
 • Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water
 • Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie
 • Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties
 • Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten
 • Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten

MIA en Vamil
Bron: RVO