MIT Haalbaarheid 2024

MIT Haalbaarheid 2024

Naar verwachting zal de MIT Haalbaarheid 2024 open gaan op 9 april 2024, 9.00 uur. 

Met het haalbaarheidsonderzoek dient u inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw project. Met dit onderzoek wilt u erachter komen welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slagingskansen zijn. 

De Kennis en Innovatie Agenda’s zijn (de deelprogramma’s verschillen per regio):

  • Klimaat en Energie (dit was Energie & Duurzaamheid)
  • Gezondheid en Zorg
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Circulaire Economie (nieuw)
  • Digitalisering (nieuw)

Lees hier de volledige regeling

MIT Haalbaarheid 2024

Bron: Provincie Overijssel