MKB Haalbaarheidsvoucher

MKB Haalbaarheidsvoucher

Heeft u als Noord-Nederlandse ondernemer een innovatief idee voor de toekomst van uw bedrijf én voor een nóg mooier en sterker Noord-Nederland?

Dan kan het verstandig zijn om de haalbaarheid van uw idee eerst te toetsen. Dat kan met de subsidie mkb haalbaarheidsvoucher.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Met een haalbaarheidsonderzoek brengt u in kaart of uw innovatieve idee economisch en/of technisch haalbaar is. Het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak is nog niet zo eenvoudig. Met behulp van een noordelijke proeftuin voert u het onderzoek uit en krijgt u antwoorden (en kennis) waarmee u een beslissing kunt nemen om wel (of niet) verder te gaan met de ontwikkeling van uw idee.

Proeftuinen hebben waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar om noordelijke ondernemers verder te helpen met innoveren. Deze haalbaarheidsvoucher ondersteunt innovatieve ondernemers en de samenwerking met een proeftuin.

Voor wie is deze subsidie?

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Het inschakelen van een (onafhankelijke) proeftuinfaciliteit
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting
  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie

Met deze subsidie kunt u 40% van de kosten voor uw haalbaarheidsonderzoek vergoed krijgen. De maximale subsidie bedraagt €45.000,- per project.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 30 november 2024. Mocht het subsidieplafond eerder worden bereikt dan zal de regeling ook eerder sluiten. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Minimaal 40% van de totale projectkosten zijn voor een proeftuin
  • Er zijn nog geen verplichtingen (bijvoorbeeld afsluiten van contracten) aangegaan en de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het project wordt binnen 12 maanden na de beschikking afgerond

MKB Haalbaarheidsvoucher

Bron: SNN