MKB Groningen krijgt een nieuw subsidieprogramma

Nieuw subsidieprogramma voor midden- en kleinbedrijven

MKB Groningen: in de provincie Groningen kunnen MKB’ers subsidie aanvragen voor vernieuwde en duurzame projecten die de Groninger economie stimuleren. De provincie stelt in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar voor midden- en kleinbedrijven. Het programma richt zich op alle Groningse mkb’ers, met uitzondering van de detailhandel,  horeca, visserij en primaire landbouw. Ondernemers die hun product, productieproces of bedrijfssituatie duurzamer willen maken en daarvoor een innovatietraject starten, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Subsidiepercentage MKB Groningen

Wanneer uw project aan alle criteria voldoet kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten van het project. De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project 10.000 euro en de maximale bijdrage 50.000 euro.

Klik hier voor de volledige regeling

Openstelling

6 februari 2019 tot en met 31 december 2020

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.