Nieuwe openstellingen Op Oost voor 2019 - Katoele Subsidie Experts

Nieuwe openstellingen Op Oost voor 2019

Nieuwe openstellingen Op Oost, dit betekent dat er ook in 2019 mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van EFRO-subsidies via OP Oost.

In deze nieuwe subsidieregeling is een duidelijker verschil gemaakt tussen subsidies voor prioriteit 1. ‘Algemene innovatie’ en prioriteit 2. ‘Koolstofarme innovatie’. Onder de naam “Slimme CO2-reducties” is de regeling voor prioriteit 2. anders vormgegeven waardoor er nieuwe subsidiemogelijkheden ontstaan.

Slimme CO2-reductie Grote R&D-samenwerkingsprojecten (onderdeel 3.1)

In deze regeling wordt duidelijk aangegeven voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen. Ook zijn een aantal beperkende bepalingen niet opgenomen, zoals het minimale percentage voor de deelname van mkb-bedrijven en het minimale percentage voor experimenteel onderzoek. Het subsidiepercentage voor mkb’ers is 50%.

Algemene innovatie (onderdeel 3.3. en 3.4)

De regelingen voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten (3.3) en Proeftuinen (3.4) blijven in dezelfde vorm als eerder bestaan. De openstellingen voor 2019 zullen beperkter van omvang zijn omdat de grens van het beschikbare budget voor prioriteit 1. in zicht is.

Een fonds voor leningen Gelderland

Voor Gelderland komt er een fonds waaruit Gelderse bedrijven een (converteerbare) lening kunnen aanvragen. Dit fonds wordt naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal 2019 opengesteld.

Met leningen tussen € 350.000 tot € 2.000.000 kunnen ondernemers hun innovaties verder ontwikkelen en naar de markt brengen.

Openstellingen

De openstelling van de regelingen voor 2019 zal waarschijnlijk medio mei ingaan volgens het principe ‘first come first serve’.

Zodra er meer informatie over de regelingen van 2019 beschikbaar is zullen wij dit op onze website plaatsen. 

Bron: Op Oost