Nieuwe regeling provincie Overijssel : Stimulering elektrische vrachtfiets

Stimulering elektrische vrachtfiets

De provincie Overijssel stelt de regeling stimulering elektrische vrachtfiets open. Dit is een subsidie voor een elektrische vrachtfiets die na 1 april 2021 is aangekocht of geleased, voor een periode van minimaal 3 jaar.

Onder elektrische vrachtfiets verstaat de provincie een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren. Beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.

Voorwaarden 

Voorwaarden bij deze regeling zijn:

  • De ondernemer is fysiek gevestigd in Overijssel.
  • U staat minimaal drie maanden ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel.
  • U kan voor maximaal twee elektrische vrachtfietsen subsidie kan ontvangen.
  • De elektrische vrachtfiets is na 1 april 2021 aangekocht of geleased voor een periode van minimaal 3 jaar.
  • De elektrische vrachtfiets gebruikt u voor de uitoefening van een bedrijf voor het vervoer van goederen en niet voor personen.
  • U kunt aantonen dat u de elektrische vrachtfiets minimaal vijf keer per week gebruikt voor het vervoer van goederen in Overijssel. Het aantonen kan door bijvoorbeeld een rittenadministratie of een uitdraai van de agenda waarin alle afspraken staan.
  • De elektrische vrachtfiets wordt geleverd door een officiële dealer of fabrikant.

Subsidie 

De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 1.500,- per elektrische vrachtfiets.

Het subsidieplafond voor 2021 is € 50.000,-.

Stimulering elektrische vrachtfiets

Bron: Provincie Overijssel