Nieuwe subsidiemogelijkheden landbouwers Groningen - Subsidie Experts

Nieuwe subsidiemogelijkheden landbouwers Groningen

Dit najaar zijn er weer twee stimuleringsregelingen opengesteld in de provincie Groningen. Deze nieuwe subsidiemogelijkheden landbouwers Groningen zijn voor biologische boeren en jonge boeren (tot en met 40 jaar). 

Jonge Landbouwers 

De regeling is bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken. Het subsidiegeld is dan ook bedoeld om de aanschaf van moderne en duurzame installaties of machines te stimuleren. De modernisering moet bijdragen aan verbeteringen van het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, landschap of biodiversiteit. 

De regeling is geopend van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019, 17.00 uur. 

Vindt hier de volledige regeling.

Biologisch

De provincie Groningen wil biologische landbouwbedrijven stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. Biologische boeren kunnen voor verschillende onderdelen een subsidieaanvraag indienen, bijvoorbeeld voor mechanische onkruidbestrijding, machines voor de teelt van hop, verwerkingsmachines voor landbouwproducten en grondbewerkingsproducten.

De regeling is geopend van 12 november 2018 tot en met 14 december 2018, 17.00 uur. 

Vindt hier de volledige regeling

Bron: Provincie Groningen