Openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw

Openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw

Het eerder aangekondigde openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw voor 2018 is gepubliceerd. De regeling is een maatregel uit de POP3 subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 van de provincie Zuid-Holland. 

Openstelling

Van 11 juni tot en met 30 augustus 2018 is de regeling geopend voor aanvragen. 

Budget

Er is €5,9 miljoen beschikbaar voor de regeling tijdens deze openstellingsperiode. 50% van dit bedrag is afkomstig uit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% is afkomstig van provinciale middelen. 

Van dit bedrag is 50% afkomstig vanuit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling ELFPO en 50% uit provinciale middelen. De bijdrage is afhankelijk van het type activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw