Overijssel wijzigt POP3 Jonge Landbouwers - Subsidie Experts

Overijssel wijzigt POP3 Jonge Landbouwers

Overijssel wijzigt POP3 Jonge Landbouwers: de toelichting, weigeringsgronden en lijst van fysieke investeringen zijn herzien.

Aanvragen

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge landbouwers in Overijssel weer aanvragen indienen voor fysieke investeringen in verduurzaming van hun bedrijf.

Subsidie aanvragen kan voor investeringen, die op de investeringslijst vermeld staan. Voor elke investering krijgt u punten toegekend. De aanvragen worden gerangschikt op de score van die investeringen. 

Investeren?

Lijst van fysieke investeringen Overijssel:

bijlage lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

De volledige regeling vindt u hier:

Jonge Landbouwers Regeling 

Bron: Provincie Overijssel