Gevolgen Prinsjesdag voor subsidies

Welke gevolgen heeft de Rijksbegroting 2017 voor subsidies?

Prinsjesdag | Op 20 september is de Rijksbegroting voor 2017 gepresenteerd. Goed nieuws is dat de Nederlandse economie in het afgelopen jaar is gegroeid met 2%. Ook zaken als export en het consumentenvertrouwen stijgen. Hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van met name fiscale subsidieregelingen:

prinsjesdag subsidieExtra budget voor WBSO in 2017

Het kabinet blijft inzetten op innovatie in het MKB en het stimuleren van groei. Daarom komt er vanaf 2017 € 62 miljoen extra budget voor de Wetbevordering Speuren en Onderzoek (WBSO), een fiscale regeling voor MKB’ers die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. De WBSO maakt het doen van R&D-werkzaamheden voordeliger en dus aantrekkelijker voor ondernemers.

Verruiming energieinvesteringsaftrek (EIA)

De overheid wil investeringen in duurzame energievoorziening stimuleren door in te zetten op nieuwe technieken. Goed nieuws voor ondernemers die hiermee bezig zijn: de EIA wordt vanaf 2017 verruimd voor technieken met een langere terugverdientijd dan nu het geval is. In plaats van een terugverdientijd van maximaal 8 jaar, wil de overheid in 2017 energiezuinige technieken met een terugverdientijd tot 12 jaar stimuleren.

Nieuwe openstelling MKB Innovatie Topsectoren (MIT)

In 2017 zullen er opnieuw openstellingen volgen voor de MIT. Het landelijke budget voor de innovatieregeling MIT loopt met ongeveer 5 miljoen euro terug. De MIT wordt voor een belangrijk deel regionaal uitgevoerd. De budgetten voor de regio’s zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanpassing regels innovatiebox voor grote ondernemingen

Per 1 januari 2017 geldt een aanpassing voor de innovatiebox. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende en verandert er niets. Voor grotere ondernemingen geldt dat zij naast de S&O-verklaring ook moeten beschikken over een ‘juridisch ticket’: een octrooi of kwekersrecht, of op een octrooi lijkend recht. Onder dit laatste vallen auteursrechtelijk beschermde software, exclusieve licenties, en vergunningen voor het in de handel brengen van menselijke of dierkundige geneesmiddelen. Daarnaast moet de R&D vooral plaatsvinden in de ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox: ondernemingen mogen maximaal 30% van hun R&D uitbesteden aan met hen verbonden ondernemingen.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de veranderingen in 2017 of over de hier besproken regelingen in het algemeen?
Neem dan contact met ons op.