Productieve Investeringen Landbouw Drenthe

Productieve Investeringen Landbouw Drenthe

Met deze regeling kunnen landbouwers en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor investeringen in het verduurzamen van landbouwbedrijven in Drenthe.

Vraag subsidie aan voor het verduurzamen van uw landbouwbedrijf. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investeringen levert u een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast maakt u efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn.

Productieve investeringen landbouw Drenthe is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor (jonge) landbouwers en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Waarvoor subsidie?

U kunt subsidie krijgen als u kosten maakt voor koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties.

  • De minimale subsidie is € 40.000,- en de maximale subsidie per project is € 125.000,-
  • Het subsidiepercentage is maximaal 40% voor landbouwers en maximaal 55% voor jonge landbouwers

Voor deze subsidieronde is een budget beschikbaar van € 1.700.000,-.

Investeringslijst Productieve Investeringen Landbouw Drenthe

Voorwaarden

  • U bent een landbouwer, een jonge landbouwer (jonger dan 40 jaar) of een samenwerkingsverband hiervan
  • De productieve investeringen worden geplaatst of gebruikt in de provincie Drenthe
  • De hoogte van de subsidie is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag
  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale kosten voor landbouwers
  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 55% van de totale kosten voor jonge landbouwers
  • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden vastgesteld op basis van een factuur of een vergelijkbaar document
  • Als er voor uw investering een vergunning nodig is, moet u een document aanleveren waaruit blijkt dat de vergunningsprocedure is gestart
  • Landbouwers met een biologische bedrijfsvoering krijgen een extra punt toegekend

Aanvragen

Bij deze subsidie wordt gebruik gemaakt van de tendermethode. Aanvragen worden dan ná de sluitingsdatum beoordeeld. Dan worden alle volledige aanvragen gerangschikt, op basis van beoordelingscriteria. De projecten met de hoogste score komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf 22 januari 2024, 9.00 uur tot en met 12 februari 2024, 17.00 uur.

Productieve Investeringen Landbouw Drenthe

Bron: SNN