Productieve investeringen landbouw Friesland

Productieve investeringen landbouw Friesland

Met deze regeling kunnen landbouwers en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor investeringen in het verduurzamen van landbouwbedrijven in Friesland.

Vraag subsidie aan voor het verduurzamen van uw landbouwbedrijf. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investeringen levert u een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast maakt u efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn.

Productieve investeringen landbouw Friesland is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor (jonge) landbouwers en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Waarvoor subsidie?

U kunt subsidie krijgen als u kosten maakt voor koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties.

 • De minimale subsidie is € 40.000,- en de maximale subsidie per project is € 125.000,-
 • Het subsidiepercentage is maximaal 40% voor landbouwers en maximaal 55% voor jonge landbouwers

Voor deze subsidieronde is een budget beschikbaar van € 1.955.000,-.

Investeringslijst Productieve Investeringen Landbouw Friesland

Let op! Twee wijzigingen voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Friesland (windturbines en mestverwerkingsinstallaties)

Op 30 januari 2024 heeft Gedeputeerde Staten van Friesland besloten om twee wijzigingen door te voeren voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Friesland. Hierdoor kunnen meer (jonge) landbouwers in Friesland de subsidie aanvragen. Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

 1. Wijziging in de categorie ‘Energie en klimaat’ (17 punten) – Duurzame energie en warmtewinning. Door de wijziging kun je nu subsidie aanvragen voor windturbines met een ashoogte van 15 meter of lager.
 2. Wijziging binnen de categorie ‘Veehouderij’ (16 punten) – Mestverwerkings-systemen. Twee toevoegingen aan de lijst met machines/installaties die in aanmerking komen voor de subsidie. De twee toevoegingen zijn:
 • Monomestvergisters met een maximale omvang van 25.000 m3 mest.
 • Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest tot een hoogwaardige meststof. Denk hierbij aan compost, korrels, vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen. Deze installatie kan ook in combinatie met een monomestvergistingsinstallatie.

Voorwaarden

 • U bent een landbouwer, een jonge landbouwer (jonger dan 40 jaar) of een samenwerkingsverband hiervan
 • De productieve investeringen worden geplaatst of gebruikt in de provincie Friesland
 • De hoogte van de subsidie is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale kosten voor landbouwers
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 55% van de totale kosten voor jonge landbouwers
 • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden vastgesteld op basis van een factuur of een vergelijkbaar document
 • Als er voor uw investering een vergunning nodig is, moet u een document aanleveren waaruit blijkt dat de vergunningsprocedure is gestart
 • Landbouwers met een biologische bedrijfsvoering krijgen een extra punt toegekend

Aanvragen

Bij deze subsidie wordt gebruik gemaakt van de tendermethode. Aanvragen worden dan ná de sluitingsdatum beoordeeld. Dan worden alle volledige aanvragen gerangschikt, op basis van beoordelingscriteria. De projecten met de hoogste score komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf 22 januari 2024, 9.00 uur tot en met 12 februari 2024, 17.00 uur.

Productieve investeringen landbouw Friesland

Bron: SNN