Samenwerking voor innovaties Groningen 2022

Samenwerking voor innovaties

Deze openstelling van samenwerking voor innovaties Groningen is gericht op innovatie waarbij wordt samengewerkt om doelstellingen rondom structurele bodemverbetering uit de Noordelijke AgroAgenda te behalen. De AgroAgenda Noord-Nederland richt zich op verduurzaming van de landbouw in o.a. de provincie Groningen.

Voor wie is de regeling?

Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor subsidie?

  • Het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL niveau 4,5,6 of 7
  • Het uitvoeren van een innovatieproject dat bijdraagt aan minimaal één van de doelstellingen: structurele bodemverdichting, vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen of precisielandbouw

De belangrijkste voorwaarden samenwerking voor innovaties Groningen

  • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de provincie Groningen
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project
  • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt
  • Het project heeft als doel het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties
  • Het innovatieproject bevindt zich op TRL niveau 4,5,6 of 7
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal €350.000 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal €1.500.000 euro

Aanvragen

Aanvragen van deze regeling is mogelijk van 3 oktober 2022 tot en met 14 oktober 2022, 17.00 uur. 

Samenwerking voor innovaties Groningen

 

Bron: SNN