Subsidie asbest verwijderen 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Subsidie asbest verwijderen 2018

Maakt u gebruik van: Subsidie asbest verwijderen 2018?!

Asbest verwijderen waarom is dat nodig? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie asbest verwijderen 2018 beschikbaar.

Kunt u subsidie krijgen?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de subsidie als de oppervlakte van het geĆÆnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt en als u het asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidie budget

De overheid maakt per jaar een subsidieplafond bekend. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds bereikt is, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.

Stapelen met een provinciale regeling

De meeste provincies kennen voor ondernemers een regeling waarbij de sanering van asbest gekoppeld is aan de installatie van zonnepanelen. Onder voorwaarden is stapelen van de rijksregeling en de provinciale regeling mogelijk.

Lees hier meer over deze regeling.

subsidie asbest verwijderen 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: