Subsidie Circulaire ketenprojecten 2024

Subsidie Circulaire ketenprojecten 2024 

Bent u ondernemer en wilt u uw product, proces of dienst duurzamer ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin we grondstoffen besparen en onze CO2-uitstoot afneemt. Ga samen met partners aan de slag om uw keten te sluiten met de subsidie circulaire ketenprojecten 2024. 

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is voor mkb-ondernemers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten. Deze ondernemers hebben een actieve rol in ten minste 3 schakels van de product- of materiaalketen. Daarmee hebben ze een blijvende rol in de ketensamenwerking na afloop van het project.

Een schakel in een circulaire keten is onmisbaar in de keten als geheel en voegt waarde toe aan het product of het materiaal. Voorbeelden van onmisbare schakels zijn:

 • Producenten
 • Gebruikers
 • Verwerkers
 • Grondstoffenleveranciers
 • Retailers
 • Reparateurs
 • Inzamelaars
 • Producenten van secundaire grondstoffen

Of u bent een ondernemer die geen concrete hoofdrol in de keten vervult, zoals:

 • Kennisleveranciers
 • Contractonderzoeksorganisaties
 • Projectontwikkelaars
 • Arbeidsbemiddelaars

U krijgt geen subsidie als er organisaties in uw keten met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld een moeder- en dochterbedrijf.

Subsidie en doel van het project 

 • Uw circulaire ketenproject richt zich op het bouwen van producten, processen of diensten die op de markt verhandeld of toegepast kunnen worden. Uw project zorgt dat grondstoffen worden bespaard en CO2-uitstoot afneemt.
 • Uw activiteiten nemen drempels of belemmeringen weg om producten, processen of diensten circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Het uitzoekwerk dat u hiervoor doet is rechtstreeks verbonden aan circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten.
 • Door uw project ontstaat er samenwerking in ketens. Na afloop van uw project blijven minstens 3 deelnemende ondernemers samenwerken. Bijvoorbeeld aan de marktintroductie of de toepassing van het product of de dienst. Of aan het proces dat u tijdens het project samen ontwikkelde.

U brengt het resultaat van het project op de markt of past het toe in uw bedrijfsvoering.

U ontvangt 50% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 50% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een keten.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf donderdag 4 april 2024, 9.00 uur tot en met woensdag 4 september 2024, 12.00 uur. 

Subsidie Circulaire ketenprojecten 2024

Bron: RVO