Subsidie energiebesparing - Katoele Subsidie Experts

Subsidie energiebesparing

Subsidie energiebesparing

Denkt u na over energiebesparing? Dit kan zijn het investeren in duurzame energie of in vermindering van energiegebruik. Dan is het heel goed mogelijk dat uw idee in aanmerking komt voor de subsidie energiebesparing. Nederland moet in de komende jaren een flinke slag maken van fossiele brandstoffen richting duurzame energiebronnen. Daarom heeft de overheid diverse subsidiemogelijkheden gecreëerd voor bedrijven en particulieren.

Wat is er mogelijk?

Duurzame energie:

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa. Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE+.

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Lees hier alles over duurzame energie.

Fiscaal voordeel:

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen.

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Lees hier alle regelingen.

Wilt u meer weten?

Wilt u liever direct een van onze werknemers spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Subsidie energiebesparing

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: