Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Met de subsidie ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’ wil de provincie een bijdrage leveren aan het identificeren en realiseren van praktische en haalbare oplossingen voor het niet terug kunnen leveren van elektriciteit op het net. Doel is de realisatie van zoveel mogelijk duurzame projectinitiatieven die al zijn voorbereid maar niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk en geen energie kunnen terug leveren.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor ondernemers en rechtspersonen in Drenthe met een grootzakelijke aansluiting elektriciteit, die aan de slag willen met duurzame energieproductie maar belemmerd worden door netcongestie.

Over de regeling

Initiatiefnemers kunnen vanuit deze regeling subsidie aanvragen voor de volgende twee activiteiten:

 A. Een door een kennisleverancier uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Er wordt maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4.500,- per aanvraag.

B. Het technisch oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Er wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 50.000,- per aanvraag.

Voor de looptijd van de regeling is € 100.000,- beschikbaar voor haalbaarheidsstudies (onderdeel a) en € 1.100.000,- voor realisatie (onderdeel b).

De einddatum van deze subsidie is 31 december 2023. 

Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Bron: Provincie Drenthe