Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Bent u een jonge landbouwer en neemt u vanaf 2023 een bedrijf helemaal of voor een deel over? Of start u een bedrijf op? U kunt dan financiële steun krijgen met de subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers. 

Belangrijkste voorwaarden voor de regeling

Algemene voorwaarden

Aan deze algemene voorwaarden voldoet u als u deze subsidie wilt aanvragen:

 • U bent op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar.
 • U bent bedrijfshoofd volgens de voorwaarden.
 • U heeft een officiële opleiding landbouw, tuinbouw of een andere opleiding die onder deze opleidingen valt afgerond. Of u heeft ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring met land- en tuinbouwproductie. Ervaring tellen ze vanaf 16 jaar.
 • U heeft het bedrijf op of na 1 januari 2023 gestart of overgenomen.

Voorwaarden bedrijf

Aan deze voorwaarden voldoet het bedrijf als u deze subsidie wilt aanvragen:

 • Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden landbouwbedrijf.
 • Het landbouwbedrijf heeft een standaardverdiencapaciteit (SVC) van minimaal € 15.000.
 • Het landbouwbedrijf wordt minimaal 5 jaar door u in stand gehouden.

Voorwaarden bedrijfshoofd

U voldoet aan de eisen van bedrijfshoofd wanneer u een landbouwbedrijf in eigen naam uitvoert. Of wanneer u:

 • Daadwerkelijk langdurige zeggenschap (blokkerende zeggenschap) heeft in het bedrijf; en
 • met meer dan 50% van het eigen vermogen deelneemt in de maatschap of vennootschap onder firma (vof). Of meer dan 50% van aandelen heeft bij de naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv); en
 • minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf werkt.

Zijn er meerdere jonge landbouwers in een bedrijf? Dan kunt u samen aan deze voorwaarden voldoen. Een bedrijf kan één keer subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers ontvangen.

Voorwaarden landbouwbedrijf

Aan deze voorwaarden voldoet het landbouwbedrijf als u deze subsidie wilt aanvragen: 

 • Het landbouwbedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • Bij de inschrijving staat een verkorte omschrijving van de landbouwactiviteit(en).
 • De code die bij de inschrijving hoort van de Standaardbedrijfsindeling (SBI) begint met 011 tot en met 016. Of met 1051.

Code 1051 geldt niet altijd als landbouwactiviteit. Dit geldt pas als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Aanvragen?

Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf maandag 3 juni 2024, 9.00 uur tot en met vrijdag 2 augustus 2024, 17.00 uur.

De maximale subsidie bedraagt € 80.000,-.  Voor deze regeling is een totaal budget van € 75.360.000,-. 

vestiging van jonge landbouwers

Bron: RVO