Subsidie voor deskundigenkosten Groningse agrariërs

Deskundigenkosten Groningse agrariërs

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten voor 2023 een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR).

Waarvoor is de regeling?

Agrariërs kunnen via de regeling tot € 5000 subsidie aanvragen voor het inhuren van een deskundige voor de beantwoording van een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag, die geheel of in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de nadelige gevolgen die zij ondervinden van de gaswinning uit het Groningenveld.

Het nieuwe subsidieplafond zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Zodra er meer bekend is dan plaatsen wij dit op onze website en social media! 

deskundigenkosten Groningse agrariërs

Bron: Provincie Groningen